Zinātnieku nakts laikā gaidāms audiovizuāli performatīvu diskusiju cikls “ARBŪZS KUBĀ”

Zinātnieku nakts ietvaros, 30. septembrī, Latvijas Radio 6 - LU Radio NABA un vēsturiskās fantāzijas raidījuma “Fono-Grāfs” veidotāji aicina uz audiovizuāli performatīvu diskusiju ciklu “ARBŪZS KUBĀ” par zinātnes un varas attiecībām. Pasākumu klātienē varēs apmeklēt LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, bet tiešraidē klausīties Radio NABA programmā. Zinātnes, ideoloģijas un varas saikne ir plaši aplūkota tēma zinātnes vēstures, zinātnes socioloģijas un zinātnes filozofijas nozarēs, taču Latvijā tai veltīts nepelnīti maz ievērības. Performatīvo diskusiju ciklu veido Radio NABA vēsturiskās fantāzijas raidījuma “Fono-grāfs” veidotāji, filozofi Andrejs Balodis, Andris Hiršs un Ainārs Kamoliņš, kopā ar mākslinieci Lieni Rumpi. Diskusijā tiek plānots pievērsties jautājumiem par zinātnieka lomu autoritāros režīmos, aplūkojot gan šodienas gadījumus, gan vēsturisko pieredzi PSRS zinātnē, apspriest reālus un fantastiskus zinātnes projektus, kas radušies diktatūru apstākļos, gan arī pašu diktatoru ieguldījumu zinātnē. Pasākumu veidos četras apmēram piecpadsmit minūšu garas epizodes, kas katra tiks veltītas atsevišķai tēmai, katru epizodi iespējams gan skatīt vienota cikla ietvaros, gan apmeklēt atsevišķi. Tās būs klausāmas un skatāmas piektdien, 30. septembrī, plkst. 18:00, 19:00, 20:00 un 21:00, klātiene vai Radio NABA tiešraides programmā. Starp diskusijām būs iespējams vērot Radio NABA audiovizualās mākslas projektu skaņu un tekstu intermēdijas. 18:00 1. Epizode: Ievadoša saruna par zinātnes un varas attiecībām kopumā, par zinātnieka iesaisti varas attiecībās, par zinātnes politisko dimensiju un par šo jautājumu nozīmi refleksijā par zinātnes vietu sabiedrībā un valstī. 19:00 2. Epizode: Arbūzs kubā – saruna par staļinismu un padomju varai pietuvināto zinātnieku izpratni par ģenētiku, tās vēsturisko kontekstu, teorētisko pamatojumu un praktiskajiem mērķiem. Šīs diskusijas par t.s. buržuāzisko zinātni uzrāda vienu konkrētu piemēru, kad valsts vadītājs spēj ietekmēt zinātnes gaitu valstī. 20:00 3. Epizode: Kosmoss. Pārspriedīsim jautājumu, kāpēc autoritārus režīmus saista visuma izpēte, iztirzāsim kuriozus no pasaules kosmosa izpētes vēstures un noskaidrosim, kādu vietu Rīgas kultūrainavā ieņem uzbeku astronoms Ulugbeks un viņam veltītais piemineklis. 21:00 4. Epizode: Zinātnieks – disidents, zinātnieks - diktators. Noslēdzošajā sarunā apskatīsim politiskas un ētiskas dabas tēmas par zinātnieka iespēju pretoties totalitārām sistēmām, vai tieši pretēji, iemeslus ar tām sadarboties. ` “ARBŪZS KUBA” diskusiju ciklā līdzdarbosies arī gleznotāja un instalāciju māksliniece Liene Rumpe. 2022. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot maģistra grādu glezniecībā. Piedalās izstādēs, projektos un ir viena no DOM galerijas līdzdibinātājām. Rumpes mākslas darbiem raksturīgas kolektīvu ideju konfigurācijas, jaunu kontekstu un māksliniecisku stratēģiju meklēšana, kas tiek veikta ar konceptuālu personāžu palīdzību. Pasākums notiek Eiropas zinātnieku nakts ietvaros, Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā plašajā zinātnes notikumu programmā. Eiropas Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas iniciēts pasākums, kas jau septiņpadsmito gadu septembra pēdējā piektdienā vienlaicīgi notiek visā Eiropā. Zinātniskās institūcijas atraktīvā un populārzinātniskā veidā iepazīstina ar dažādām zinātnes nozarēm, inovatīvām metodēm un tehnoloģijām, kas pateicoties zinātnei ir pieejamas industrijai vai ikvienam cilvēkam. Šogad Zinātnieku nakts pasākumus īsteno Latvijas augstskolas un zinātniskie institūti Rīgā, Liepājā, Jelgavā un citās pilsētās. Vietnē www.zinatniekunakts2022.lv pieejamas visas pasākumu norises vietas un programmas.