Apkopota 100 cilvēku vainagu vīšanas pieredze dažādos Latvijas novados

Vasaras nogalē klajā nākušās Indras Čeksteres grāmatas "100 vainagi Latvijai" sākumdaļā vispusīgi aprakstītas dažādas jāņuzāles, pušķošanās un vainagu vīšanas tradīcijas cauri dažādiem laikiem, bet darba apjomīgākajā daļā apkopoti vidzemnieku, kurzemnieku, zemgaliešu un latgaliešu stāsti par vainagu vīšanas un vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijām viņu dzimtās un mājās.