Vai zini, kādas problēmas rodas, kad domājam par neesošo?

Frāzi “tas, kā nav” nedrīkst attiecināt uz kaut ko, uz kādu priekšmetu, jo tādā gadījumā neesošajam tiktu piekabināta esamība, un šādi pat tiktu izteikts, ka neesošais pastāv.