Vai zini, ka Ogrē uzņemtas vairākas labi zināmas latviešu kinofilmas?

Ogres pilsētas kultūrvēsturiskā centra katrs nams un pagalms ir ar savu stāstu. Apstāklis, ka jau pirms Pirmā pasaules kara uz Ogri vasarās brauca atpūsties galvaspilsētas situētā publika, ir bijis par iemeslu tam, ka mazais miests lēnām vien pārvērtās par kolorītu vietu. Laimīgu sakritību dēļ daudz ko no senās godības Ogrē var redzēt vēl šodien, jo Otrā pasaules kara laikā pilsētai lieli postījumi netika izdarīti. Līdz ar to reizēm pilsētas ielas un nami lieti noder kā autentiska vide filmu uzņemšanai.