Iesaistīties sarunās un kopā darīt dzīvi labāku savā novadā

Kāpēc nepalikt malā, bet iesaistīties sarunās, domu apmaiņā un kopā darīt dzīvi labāku savā apkaimē, novadā, par to saruna raidījumā