Leģendāro folkloristu un diriģentu Arti Kumsāru 80. gadskārtā pieminot...

2. augustā 80. gadskārtā atceramies lielu vīru ar taisnu muguru un nelokāmu pārliecību - Madonas mūzikas skolas ilggadējo direktoru, folkloristu un diriģentu Arti Kumsāru (1942-2013), kurš cēlās un krita par apzināšanu, kopšanu un sargāšanu, un ar savām spārnotajām idejām prata aizraut gan lielus, gan mazus.