Atsevišķos gadījumos varēs atkārtoti pagarināt nodokļu samaksas termiņu

No šodienas godprātīgiem nodokļu maksātājiem, kas nepārvaramas varas apstākļu dēļ saskaras ar finansiālām grūtībām, būs iespēja atkārtoti līdz pieciem gadiem pagarināt iepriekš Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu un pašlaik spēkā esošu nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu. Plašāk jauno iespēju skaidrojam raidījumā Pēcpusdiena.