Cietuma ēnā: kā cietumos labo "domāšanas kļūdas"

0.0
Lai bijušais ieslodzītais veiksmīgi iekļautos sabiedrībā, cietumā ar viņu strādā speciālisti: piedāvā dažādas programmas. Tomēr ne visi ieslodzītie resocializācijā aktīvi iesaistās. Daudzi atkal nonāk aiz restēm. Norvēģiem daudz veiksmīgāk izdodas ieslodzītos resocializēt. Kā vienu no programmām viņi piedāvā, piemēram, cietuma radio.