"Aktiera runa 21. gadsimta latviešu teātrī". Ar pētījumu iepazistina Zane Daudziņa

0.0
Kāda ir aktiera runa 21. gadsimta latviešu teātrī? Pārdomās dalās aktrise un pedagoģe Zane Daudziņa, kuras promocijas darbs Latvijas Kultūras akadēmijā pārtapis grāmatā „Aktiera runa 21. gadsimta latviešu teātrī”.