Folkloras festivāla "Baltica" dienasgrāmata. Baltijas vakars un Dainu kalns Turaidā

0.0
Festivāla Baltica pirmajā dienasgrāmatā būs iespēja tikties ar Rīgas Danču kluba vadītāju Valdi Putniņu un Rīgas lībiešu dziesmu ansambļa "Līvlist" dalībnieku Jēkabu Raipuli. Dzirdēsim sarunu arī ar Lielvārdes folkloras kopas “Josta” dalībniecēm Indru Jaundālderi un Irēnu Zahari, kā arī "Suitu sievām" – Santu Galiņu un Guntu Kviesīti - un viesiem no Latgales -  Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāju Antoņinu Krakopi.