Latvijas tēla veidošana: diasporas iesaiste un valsts tēla vēstnešu programma

Kā diaspora var iesaistīties Latvijas tēla veidošanā un veicināt Latvijas atpazīstamību pasaulē? Kas ir Latvijas valsts tēla vēstnešu programma, ar kuru iepazīstināja Minesotā XV Vispārējo dziesmu un deju svētku ASV laikā?