Iestājpārbaudījumi Rīgas skolās 7. un 9. klasē rada sarežģījumus ģimenēm ar skolas izvēli

Iestājpārbaudījumi uz 7.un 9.klasi Rīgā kļuvuši par normu, bet daudzas ģimenes saskaras ar situāciju, ka bērni nav uzņemti nevienā tuvējā skolā. Kāpēc radusies šāda situācija un kam jāmainās, lai bērns nepaliktu bez skolas?