Beidzot aizvadīta normāla teātra sezona. Jūnija izrāžu apskats kopā ar Līgu Ulberti

Kad jau aizvērušies priekškari arī daudzajām „Skroderdienām”,  teātra sezona ir beigusies un laiks Laimas izrāžu kalendāram.