Visu gadu Jānīts jāja... Sajūtas, zināšanas un pieredze par vasaras saulgriežu svētīšanu

Visu gadu Jānīts jāja, nu atjāja šovakar, Dārdēj zeme atjājot, skanēj pieši nolecot. Sajūtās, zināšanās un pieredzē par vasaras saulgriežu jeb Jāņu svētīšanu dalās folkloristikas pētniece Ieva Ančevska, folkloriste, jostu audēja Inese Krūmiņa un mākslas zinātnieks Guntars Zaķis.