Saimniekot laukos. Tiekamies Kalupē ar zemnieku saimniecības "Lazdiņi" saimniekiem

Saimniekot laukos nav viegli, bet ir jauni cilvēki, kas izvēlas saistīt savu dzīvi ar lauksaimniecību. Dodamies pie Latvijas jaunajiem zemniekiem, lai pastāstītu par to, kā tad ir saimniekot laukos, kad dzīves ceļš vēl tikai tā īsti ir sācies. Šoreiz ciemojamies Latgalē Kalupes pagasta zemnieku saimniecībā "Lazdiņi", kurā nu jau septiņus gadus saimnieko jaunais zemnieks Reinis Lazdāns.