Vai zini, kā laikraksts "Rigasche Zeitung" aprakstījis ugunsgrēku Rīgas Vācu teātrī?

1882. gada 14. jūnijā mēģinājuma laikā Rīgas Vācu teātrī izcēlās ugunsgrēks. Vai zināt, kā šis traģiskais gadījums tika aprakstīts tā laika presē?