Raibā krāsa latviešu tautas dziesmās

Raiba, raiba žagatiņa, vēl raibāka cielaviņa; Viegla, viegla vedekliņa, vēl vieglāka māmuliņa. Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti par raibo krāsu latviešu tautas dziesmās raidījuma vadītāja Iveta Medene iztaujās folkloristi Janīnu Kursīti. Latviešu tautas dziesmas, kurās minēta šī krāsa, dziedās Iveta un Vidvuds Medeņi.