"Manas avis pazīst manu balsi". Dievs uz mums runā, kā atpazīt viņa balsi

Svēto Rakstu lasījumos atrodam Jēzus vārdus: "Es esmu labais gans." Un šajā lasījumā no Jāņa evaņģēlija ir vēl kādi zīmīgi vārdi. Viņš saka: "Manas avis pazīst manu balsi." Tātad Dievs uz mums runā un viņa balsi ir iespējams atpazīst. Bet kā? Raidījuma viesis Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītās Alvis Sauka.