Krustpunktā diskusija: Iespējas pārkārtot siltumapgādes sistēmas, lai mazāk izmantotu gāzi

Krustpunktā diskusija: Cik ātri izdosies pārkārtot Latvijas siltumapgādes sistēmas, lai pēc iespējas mazinātu gāzes izmantošanu siltuma ražošanā? Kādas ir alternatīvas? Kāda ir valsts politika un pieejamais atbalsts?