Būtiski Satversmes tiesas spriedumi, mēģinājumi ietekmēt tiesu. Saruna ar Aivaru Endziņu

Kā tapuši būtiski Satversmes tiesas spriedumi, kā mēģināts ietekmēt tiesu, par mūsu brīvībām un pienākumiem - saruna ar bijušo Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aivaru Endziņu.