Artūrs Kaupužs: Zemi apsaimniekot var ne tikai audzējot graudaugus

„Ošumājas” – lauku sēta Ludzas novada Mežvidu pagastā, pāris kilometru attālumā no šosejas A13. Te saimnieko Renāte un Artūrs Kaupuži, - vieni no tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri atgriezušies dzimtajā pusē un nolēmuši vecvecāku mantoto zemi saglabāt un uzturēt te esošos aizsargājamos dabas biotopus.Saimnieki ir ņēmuši talkā  visdabiskākoszemes kopējus - savvaļas zirgusun liellopus. Saimniecību var apmeklēt arī tūristi. Vairāk Ivetas Čigānes sagatavotajāierakstā.