Wiceminister Polski niezwykle zainteresowany wspólnymi wątkami histori Polski i Łotwy

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Monika Michaliszyn opowiada o wizycie wiceministra Polski, sekretarza stanu ds Polonii, polityki europejskiej oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej Szymona Szynkowskiego vel Sęka na Łotwie.