Izdots pētījums par Latvijas iedzīvotāju subjektīvo drošības uztveri

0.0
LU Akadēmiskajā apgādā klajā nākusi monogrāfija "Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu", kurā aplūkota drošības problemātika un tas, kā ekonomiskus, politiskus, personiskus u.c. draudus izprot Latvijas sabiedrība.