Starptautiska konferencē analizēs Regīnas Ezeras darbu ietekmi literatūrā, kino un teātrī

Regīna Ezera  - viena no izcilākajām latviešu prozaiķēm, kas vienlīdz spilgti rakstījusi romānus, īsprozu, publicistiskus darbus un dienasgrāmatas. Godinot 90 gadus kopš rakstnieces dzimšanas, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts 3. un 4. decembrī aicina uz starptautisku konferenci tiešsaistē "Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra".