Ulda Ģērmaņa nepiekāpīgie un dzelošie vērtējumi Latvijas nesenās vēstures norisēm

Vēsturnieks, rakstnieks un publicists Uldis Ģērmanis ir bijusi stipra un noteikta balss mūsu nesenās vēstures peripetiju mērījumos. Izdevumā "Jaunie laiki un pagātnes ēnas" apskatītas un izvērtētas politiskās norises Latvijā un kaimiņvalstīs no 1991. līdz 1995. gadam.  Katru no svaru kausiem autors piepilda ar nepiekāpīgu un dzelošu vērtējumu birumu.