Jēkabs Kazaks - nozīmīga personība latviešu glezniecībā 20.gs. sākumā

Jēkabs Kazaks – viena no nozīmīgākajām personībām ne tikai Rīgas mākslinieku grupā, bet vispār latviešu 20.gadsimta sākuma glezniecībā, atzīst mākslas zinātnieki. Arī ārvalstu eksperti augstu vērtē Jēkaba Kazaka devumu, un mūsdienās klasiskā modernisma izstādēs allaž skatāmi viņa darbi.