Veidot sarunu par dizainu. Jānis Lejnieks un Paula Gāgane

Veidojot raidījumu “Kāpēc dizains?”, kopš pašiem tā pirmsākumiem kā svarīgāko mērķi izvirzījām nepieciešamību rosināt sabiedrībā sarunu par dizainu. Šoreiz raidījumā ciemojas kolēģi: žurnāla “Latvijas Architektūra” galvenais redaktors Jānis Lejnieks un radošo industriju platformas FOLD redaktore Paula Gāgane. Abi redaktori vada medijus, kas rūpējas par to, lai gan Latvijas iedzīvotāji, gan nozares profesionāļi ir informēti un izglītoti par dizaina un arhitektūras nozarēs aktuālo.