Upītes ciems Ziemeļlatgalē - savas pasaules centrs. Sākam ciklu “No paaudzes paaudzē”

„Ozolu iestādot, ozols vispirms sadzen garu sakni un tad var spēcīgi augt, Ontons iestādīja ozolu, kurš labi saknes sadzina, mēs tagad tos zarus un zīles audzējam,” tā sava tēva Antona Slišāna atstāto mantojumu raksturo viņa dēls Andris Slišāns. Ar stāstu par Upītes kultūrtelpu un tās kopējiem Kultūras rondo aizsāk jaunu ierakstu sēriju “No paaudzes paaudzē”.