Valkas novadā uzsāks lāču aizbiedēšanu no viensētu apkārtnes

Valkas novada pašvaldībai izsniegta atļauja lāču aizbiedēšanai ar gaismas un trokšņa salūtu munīciju, informe Dabas aizsardzības pārvalde. Pašvaldība plāno šī uzdevuma koordinēšanu uzticēt Medību koordinācijas komisijai.