Darba tirgus attālinātā režīmā: iespējas diasporas pārstāvjiem strādāt Latvijas uzņēmumos

Pandēmijas pirmais vilnis, kad mācījāmies strādāt attālinātā režīmā, ieskicēja tendenci atgriezties Latvijā, jo robežām attālinātā darba tirgū pazūdot, radās iespēja dzīvot Latvijā, bet strādāt jebkurā vietā pasaulē. Tāpēc šoreiz raidījumā esam runājam par darba tirgu attālinātā režīmā un to, kā tas paver ceļu  reemigrāacijai.