Pirmais Latvijas Radio Dzejas festivāls. 1. daļa. Lasījumi no Radiomājas balkona

Latvijas Radio Dzejas festivāls aizsāk jaunu tradīciju, ar smaidu izceļot Eduarda Veidenbauma leģendāro atziņu: „Mums, latviešiem, dzejnieku vesels bars”. Festivāla pamatmērķis: iepazīstināt ar dzejas kā noteiktas jaunrades formas daudzveidību, aicinot radio ēterā uzstāties gan profesionālus, gan jaunus dzejniekus. Programmas pirmajā daļā skan dzejas lasījumi no Radiomājas balkona.