"Mūžīgajam bērnam" neatrodas vieta Ogrē topošajos grupu dzīvokļos

Personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem pakalpojums nav paredzēts jeb kur rast vietu "mūžīgajiem bērniem"?