Indra Kroiča: Cepšana un dekorēšana kā meditācija

Soldonumu pītura „Cīlovys” ir Kroiču ģimenes ideja par nelielu gardumu vietu savās lauku mājās Rēzeknes novada Nagļos. Indras Kroičas gatavotie glazūrkēksiņi izceļas gan ar gaumīgu noformējumu, gan nosaukumiem, kēksiņiem doti Nagļu apkārtnes vietvārdi latgaliski, kā, piemēram, Teirumnīku pūrs, Ļuodānu syls, Lubuons, Lopsukolna cigoreni  vai Lazdavnīku veganī.