Izsniegti centralizēto eksāmenu sertifikāti. Rezultāti un secinājumi

30. jūnijā izglītības pārvaldēm izsniegti 16000 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Par rezultātiem un vērojumiem - Valsts izglītības un satura centra, vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle un Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas vadītājs un Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns.