Kā mērīt labklājību mūsdienās

Ekonomisti aizvien biežāk runā par nepieciešamību pārskatīt veidus, kā mēram sabiedrības labklājību. 20. gadsimta sākumā radītais IKP vairs nespēj pilnībā raksturot sabiedrības "labsajūtu" un prognozēt valsts labklājību ilgtermiņā. Kādas ir alternatīvas?