Sekmīgi noritējusi pirmā ekspedīcija Baltijas jūras rifu kartēšanā

LIFE REEF projekta ietvaros laika posmā no 3.jūnija līdz 7.jūnijam noritējuši jūras izpētes darbi. Ar Klaipēdas Universitātei piederošo burukuģi "Brabander" un divām laivām pavadošās flotiles veikti dziļo sēkļu apsekojumi Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.