Dzejniecei Vizmai Belševicai - 90

0.0
30.maijā, aprit 90 gadi kopš pasaulē nāca Vizma Belševica - dzejniece, prozaiķe un tulkotāja. Dzejniece tiek dēvēta par savas paaudzes rakstniecības sirdsapziņu, godīguma, nelokāmības, nepakļāvības un garīgas neatkarības simbolu. Vizmas Belševicas dzejoļi bijuši spēcīgs iedvesmas avots daudziem no mūsu komponistiem.