Mūziķis Zintis Krakops no Balvu novada kļuvis par aprūpētāju veco ļaužu pansionātā

Pagājis jau gads kopš Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija. Šīs laiks nesis izmaiņas vai katra cilvēka dzīvē. Arī Zinta Krakopa no Balvu novada Tilžas pagasta dzīve ir apmetusi kūleni, jo viņš no mūziķa kļuvis par aprūpētāju veco ļaužu pansionātā. Vīrietis uzskata, ka šīs pārmaiņas viņam nākušas tikai par labu, ļaujot izprast un atklāt jaunas vērtības. Vairāk Ivetas Čigānes sagatavotajā ierakstā.