Vizmas Belševicas stāsts "Lielais reveranss Zviedrijas karalim"

Vizmas Belševicas stāstu "Lielais reveranss Zviedrijas karalim" lasa Dace Bonāte. Režisors Edmunds Freibergs. Radioteātris bērniem un Skola2030 šo lasījumu iesaka kā izmantojamu mācību saturā skolā.