Iespējamā atbildības piemērošana par aicinājumiem internetā pārkāpt likumus

Saeima Krimināltiesību apakškomisija aicina Tieslietu ministriju izvērtēt situāciju un apsvērt, vai būtu lietderīgi noteikt administratīvo atbildību par virtuālajā vidē publiski paustiem aicinājumiem pārkāpt likumu prasības. Tieslietu ministrija norāda, ka jau Krimināllikumā jau ir iekļauts nepieciešamais regulējums viltus ziņu izplatīšanas apturēšanai.