Svecīšu vakari kapsētās kļūst aizvien populārāki

Kapusvētki vasarā un svecīšu vakari rudeni, šādi kapu tradīcijas joprojām tiek stiprinātas Latgalē. Svecīšu vakari rudens mēnešos Latgales kapsētās pēdējos gadu desmitos kļūst aizvien populārāki. Ludzas novada Pildas draudzes kapsētās jau gandrīz 25 gadus svecīšu vakarus ar garīgām un tautas dziesmām kuplina Ņukšu Tautas nama pašdarbnieces, kas ikdienā dzied gan pagasta vokālajā ansamblī “Olūteņš”, gan folkloras kopā “Rīkšova”. Kādu no svecīšu vakariem apmeklēja arī mūsu kolēģe Iveta Čigāne.