Veicināt dizaina klātesamību un izmantošanu pakalpojumos

Kāpēc Latvijā profesionālu dizaina pakalpojumu pieprasījums ir visai ierobežots? Kā dizainam būt klātesošākam, kā veicināt, lai dizainu, izmantojam, radot labākus pakalpojumus nākotnē?