Māksla un performance. Studijā Inga Šteimane, Sabīne Moore un Ance Vilnīte

Sezonas pirmajā raidījumā - saruna par performancēm. Mākslas zinātniece, mākslas stacijas "Dubulti" vadītāja Inga Šteimane studijā aicinājusi jaunās mākslinieces Sabīni Moori un Anci Vilnīti.