Laika ziņu moderators un pasākumu vadītājs Māris Grigalis

Māris Grigalis saka, ka viņš dzīvē bijis policists, ārsts, šoferis un ūdenslīdējs, tomēr īsto piepildījumu radis uzrunājot cilvēkus – gan televīzijā, gan radio, gan pasākumu vadīšanā. Viss ir mainījies līdz ar sieviņas ienākšanu Māra dzīvē, ar bērnu piedzimšanu un būšanu visiem kopā.