11. augusts. Noslēdzas Latvijas Neatkarības karš, tiek noslēgts mierlīgums

1920. gada 11. augustā Rīgas pilī tika noslēgts miera līgums starp Latvijas Republiku un Padomju Krieviju, kurā pēdējā, cita starpā, uz mūžīgiem laikiem atteicās uz jebkādām suverēnām tiesībām uz Latvijas zemi un tautu.