"Eiropas cilvēks un kultūra - krīzes laikos". Kristīgās baznīcas šķelšanās

Vakar literatūrzinātniece Sigma Ankrava stāstīja par eposa nozīmi seno baltu kopienās, savukārt tūlīt nākamā epizode ciklā “Eiropas cilvēks un kultūra – krīzes laikos”. Šoreiz par kristīgās baznīcas šķelšanos, islāma pirmsākumiem un jaunām ticības praksēm, kuras iedzīvināja arī jaunas kultūras izpausmes.