"Kalna Kaibēni". Vecākais memoriālais muzejs Latvijā, kas paslēpies Vecpiebalgas pakalnos

0.0
Vecākais memoriālais muzejs Latvijā "Kalna Kaibēni" paslēpies starp Vecpiebalgas pakalniem. Muzeja gida Aivara Ošiņa krājumā ir nebeidzami stāsti gan par pirmā latviešu reālistiskā romāna autoriem Reini un Matīsu Kaudzītēm, gan viņu vadītās skolas ikdienu un piebaldzēnu slaveno tirgoties prasmi. "Klasika" līdz ar citiem interesentiem cer, ka jau drīzumā apmeklētāji drīkstēs izstaigāt ne tikai muzeja apkārtni, bet arī greznām mēbelēm un brāļu piemiņas lietām pilnās telpas. Uz Piebalgas pusi devās Dina Dūdiņa – Kurmiņa.