Ar Garkalnes domes svētību zemju īpašnieki Lielā Baltezera ūdenī ceļ žogus

0.0
Zvejniecības likumā ir nepārprotami noteikts, ka gar publisku ezeru krastiem ir desmit metru tauvas josla, kas jāatstāj brīvai piekļuvei ikvienam interesentam. Turklāt likums arī paskaidro, ka tauvas josla mainās, ja dabiski mainās ūdenslīnija. Taču Lielā Baltezera krastos zemju īpašniekiem ir cits viedoklis, un ar Garkalnes domes svētību viņi ezera krastā sacēluši žogus, būtībā liedzot gar ezeru pārvietoties sausām kājām.