Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcija - Latvijas raDOŠUma un prokrastiNĀCIJAS stāsts

2022. gadā durvis vērs Rakstniecības un mūzikas muzeja telpas Mārstaļu ielā 6 un jaunu ekspozīciju tam veido gan muzeja darbinieki, gan īpaša radošā komanda. Tiekamies ar RMM direktori Ivetu Ruskuli un mākslinieci Annu Heinrihsoni, kura veido scenogrāfijas koncepciju.