Pansionātā "Lauciene" konstatē pārkāpumus klientu vajadzību apzināšanā

0.0
Pansionātā "Lauciene" konstatēti vairāki pārkāpumi, tostarp nepietiekama informācijas apmaiņa par klientu aktuālajām vajadzībām un slikti organizēta klientu prombūtnes reģistrēšanas sistēma.